Sukan Bermotor

Sukan bermotor telah lama wujud di Malaysia dan kami telah berjaya menganjur pelbagai acara dunia seperti FIM ROAD Racing Grand Prix World Championship dari tahun1991 dan seterusnya. Kejohanan dunia FIM Superbike, Kejohan dunia FIM Endurance, Kejuaraan Motorsikal FIM Asia Road, FIA, ASIA Pasific Rally dan FIA Formula Satu Kejohan dunia dari tahun 1999 dn seterusnya. Dalam arena Motorsports International, Persatuan Automobil Malaysia bergabung dengan Federation Internationale de l’Automobile (FIA), Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM) dan Suruhanjaya Internationale de Karting-FIA (CIK-FIA) sebagai wakil mereka dan badan pengawalan dalam Malaysia. Fungsi badan-badan pengawalan adalah seperti berikut:

FIA (Federation Internationale de l’Automobile)

Federation Internationale de l’Automotive adalah sebuah organisasi antarabangsa, bersama dengan kelab kereta dari seluruh dunia untuk membawa kebaikan dan mempertahankan matlamat pemilik kenderaan bermotor.  Organisasi yang mempunyai kuasa tinggi bagi FIA dalam melabur bagi setiap himpunan agung dan juga setiap negara yang bergabung punyai hak undi. Berkuasa dalam hal sukan permotoran, bersama FIA yang turut melabur. Juga pihak asal dalam pengumpulan kuasa yang dipegang oleh setiap(Lembaga Sukan Negara) ASN di negara sendiri, Oleh itu kuasa ini adalah harta bersama.

FIM (Federation Internationale de Motocyclisme)

Ditubuhkan pada tahun 1904, Federation Internationale de Motorcyclisme adalah sebuah organisasi antarabangsa  yang diwujudkan untuk mengawal dan membangunkan aspek sukan dan motosikal. Turut membantu pengguna motosikal.

FIM ditakrifkan dalam undang-undang adalah pihak berkuasa dan autoriti berkuasa antarabangsa yang berkuasa mutla untuk mnegawal aktiviti motosikal antarabangsa yang dianjurkan di bawah bidang kuasa di seluruh dunia dan bertindak seperti Mahkamah Agung bagi penyelesaian pertikaian yang mungkin timbul daripada pengajuran aktiviti tersebut. Akhir sekali, dengan jawatan Kejohan Dunia dan hadiah peristiwa FIM adalah dalam kuasa FIM.

Tujuan FIM adalah untuk:

 

 • Untuk melindungi kepentingan ahli-ahli FIM dengan menggalakkan kerjasama dan persahabatan antara mereka dan semua organisasi terlibat dalam motosikal.
 • Untuk mengalakkan semua aspek motosikal dengan memberi sokongan kepada mana-mana projek atau inisiatif yang boleh menyumbang kepada pembangunan projek. Ini akan memastikan perpaduan pergerakan motosikal dunia dan menjaga kepentingan material dan moral ahli tanpa sebarang diskriminasi kaum, politik atau agama.
 • Setiap FMN diterima sebagai ahli FIM hendaklah dalam negaranya organisasi tunggal yang berhak untuk menjalankan kuasa daripada FIM sebagaimana yang ditakrifkan dalam undang FIM, Kod dan peraturan Sukan.
 • Untuk menggalakkan dan merangka peraturan-peraturan untuk sukan motosikal dalam semua disiplin dengan pengawalan seluruh dunia melalui ahli-ahlinya, standard dan peraturan
 • Untuk memberi kebenaran bagi penganjuran acara sukan dan motosikal antarabangsa. Untuk mengawal dan mengesahkan bahawa pertandingan ini adalah selaras dengan kod persukanan dan peraturan FIM. Mengikut peraturan umum, FIM hangya memberi kuasa ini kepada Ahli gabungannya. FIM tidak bertanggungjawab dalam sivil atau jenayah kerana organisasi dan kawalan peristiwa bergantung sepenuhnya kepada ahli gabungan yang menganggap ini sebagai tanggungjawab mereka.
 • Ahli Jawatankuasa Gabungan  FIM, selepas ini dirujuk sebagai FMNs,  Negara Motosikal Persekutuan atau mana-mana badan kebangsaan lain yang memberi pendapat tentang kawalan aktiviti FIM mengenai  motosikal perwakilan di negara sendiri. Semua bangsa di dunia boleh diwakili, tetapi setiap orang  hanya  boleh menyertai satu persekutuan atau organisasi nasional.
 • Setiap FMN diterima sebagai ahli FIM hendaklah berada dalam negaranya dan berorganisasi tunggal, barulah berhak untuk menjalankan kuasa daripada FIM sebagaimana yang ditakrifkan dalam undang FIM, Kod dan peraturan Sukan.

CIK-FIA

CIK-FIA, (Suruhanjaya Internationale de Karting-FIA) yang diasaskan pada tahun 1962, merupakan sebuah pertubuhan yang ditadbir oleh undang-undang dan perkara 60 daripada Swiss Kod Sivil. Objektif Suruhanjaya Internationale de Karting – FIA adalah untuk mewujudkan hubungan antara ahli-ahlinya dengan tujuan:

 • Memastikan perpaduan dalam pergerakan Karting dan menjaga kepentingan material dan moral Karting di semua negara.
 • Memupuk pembangunan amalan Karting, keselematan dan membantu memperbaiki alam sekitar.
 • Memupuk pembangunan sukan Karting dan memastikan peraturan berkaitan dengan organisasi dan menjalankan pertandingan Karting.
 • Mengalakkan pengukuhan dan peningkatan kemudahan dan perkhidmatan ahli kelab, persatuan dan persekutuan.
 • Praktis bidang kuasa pertama bagi menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul antara anggotanya atau mengenali ahli CIK-FIA sekiranya mereka melanggar kewajipan yang dinyatakan dalam ketetapan dan peraturan. Difahamkan bahawa bidang kuasa yang kompeten bagi pilihan terakhir bagi penyelesaian pertikaian di atas hendaklah berurusan dengan Mahkamah Rayuan Antarabangsa.
 • Persatuan layak sebagai ahli Persatuan Sukan Negara (ASN) yang diiktiraf oleh FIA dan akan dilupuskan diri mereka daripada delegasi National Karting yang lain.
Back to top